2005 m. liepos 12 d. Merkinė
   

Pateikėja Genė Milaševičienė – Širvinskaitė, g. 1941 m. 01 mėn. 26 d., Mikalavo k., Daumantonių apyl., Alytaus r., nuo 1975 m. gyvena Merkinėje, Viltie g. 3., Varėnos r. (plačiau žr. 2001 m.)

 

Užrašė Simona Valeišaitė ir Rita Černiauskienė 2005 m. liepos 12 d.

 

Skaitmeninis įrašas C skyrius.

 

  1. Jau saulutė nusileido

 

1.      Jau saulutė nusileido

Už aukštų kalnų,

Mik, vaikeli, mik, mažyti,

Čiūčia liūlia liū.

Bet tu žinai tik žodį „mama”

Ir moki verkti ūū,

Mik, vaikeli, mik, mažyti,

Čiūčia liūlia liū.

 

2.      Ar tu matai – mėnulis bėga

Už aukštų kalnų,

Mik, vaikeli, ... miego,

Čiūčia liūlia liū.

Bet tu žinai tik žodį „mama”

Ir moki verkti ūū,

Mik, vaikeli, mik, mažyti,

Čiūčia liūlia liū.

 

Dainuodavo jos jaunystė laikais jaunimas šiaip sau ir pasilinksminimuose, o pati pateikėja dainavusi kaip lopšinę savo vaikams.

 

2.      Čiūčia liūlia liūlia

 

Čiūčia liūlia liūlia

Aš supu mažulį,

Šitą užaugysiu,

Kitą padarysiu.

A a a a a a

 

Lopšinė

 

3.      Kaip aš jojau per žalią girelę

 

1.      Kaip aš jojau per žalią girelę

Aukštai švietė mėnulis.

Liūlia liūlia liūli liūli liūli

Aukštai švietė mėnulis.

 

2.      Neprajojau nei pusės kelalio,

Grąžin mane atgalios.

Čiūčia liūlia Čiūčia liūlia liūlia

Grąžin mane atgalios.

3.      Sugrįžk sugrįžk, jaunas bernužėli,

Man širdelai neramu.

Čiūčia liūlia čiūčia liūlia liūlia

Man širdelai neramu.

 

Žino, kad nelopšinė, bet mėgdavo dainuoti savo vaikams dėl priedainio „Čiūčia liūlia”.

 

4.      Linksmumas eina per girias

 

1.      Linksmumas eina per girias:

Paukščiukai kelia vestuves.

Ir lia lia lia,

Ir lia lia lia,

Ir lia lia lia lia.

 

2.      O kalakutas išdidus

Rikiavo pamergių pulkus.

Ir lia lia lia,

Ir lia lia lia,

Ir lia lia lia lia.

 

3.      O tie žvirbliukai pabroliai

Pyragą rijo kaip garniai.

Ir lia lia lia,

Ir lia lia lia,

Ir lia lia lia lia.

 

Mėgsta dainuoti savo anūkui, anksčiau dainuodavo savo sūnums. Visos neprisimena. Anūkas ją labai mėgsta.

 

5.      Grūdu grūdu grūdelį,

 

Grūdu grūdu grūdelį,

Keps močiutė bandelį,

Bėgs pelytė vandenėlio:

Čia takelis, čia šulnelis,

Čia gilus gilus gilus šalcinėlis.

 

Žaidinimas. Žaidinimas su pirštais

 

„An delno pirmiausia paspjaudai biskį, tada pirštu mali an delno ir dainuoji: „Grūdu grūdu grūdelį,/ Keps močiutė bandelį”. Paskui pirštu vedi iki alkūnės: „ Bėgs pelytė vandenėlio:/ Čia takelis, čia šulnelis”, o jau po pažastim: „Čia gilus gilus gilus šalcinėlis”. Ir jau vaikas juokiasi, tada būna laimingas”.

 

6.      Klausė žvirblis čiulbuonėlis

7.      Turėj Jonas tris bėrus žirgelius

8.      Turėj Jonas tris bėrus žirgelius

9.      Jaunikaitis

10.  Čigonėlis

 

11.  Mylu mylu mylu

 

Myluodami vis kalbėdavom:

 

Mylu mylu mylu,

Pilna šikna ylų.

Mylu mylu mylu,

Pilna šikna ylų.

 

12.  Seku seku pasaką

 

Seku seku pasaką,

Vilkas rijo ašaką

Ant raudono kelmo,

Ant mamytės delno,

Ir prarijo stuką,

Tokį kaip Linuką.

 

„Čia tokis kaip liūliavimas, vaiką gali laikydamas supt., kaip paliūliavimas, padainavimas.”

 

13.  Ūdada ūdada

 

„Pasistatydavom vaiką ant kojų ir sūpuodavom, ir vis:

 

Ūdada ūdada,

Ūdada ūdada.

 

Ir vaikai būdavo laimingi ir labai mėgdavo tą žaidimą”.

 

14.  Čyru vyru, duok pipirų

 

Čyru vyru, duok pipirų,

Jei neduosi, nečyruosiu.

 

„Čia buvo toks mylavimas, vaiką prisiglaudi ir supi, liūliuoji ir dainuoji”.