Vinco Krėvės vardo gimnazija Merkinėje

šventė rašytojo 130-ąsias gimimo metines, 2012

   

Visą savaitę, spalio 15-19 dienomis, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje vyko renginiai, skirti paminėti Vinco Krėvės 130-ųjų gimimo metinių sukaktį.

Visą pirmąjį aukštą užėmė dailės parodos: mažieji piešė „Dainavos senų žmonių padavimus“, vyresnieji iliustravo įvairiausius V. Krėvės kūrinius ir rašytojo sukurtus valdovų portretus. Vyko netradicinės lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, dailės ir informatikos pamokos. Gimnazijoje svečiavosi Subartonių V. Krėvės memorialinio muziejaus direktorė Evelina Buržinskienė, kuri supažindino pradinukus su rašytojo kūryba. Tradiciškai II g klasės gimnazistai surengė krikštynas Ig klasės gimnazistams, o IIIg vaikai vyko į talką Subartonyse padėti sutvarkyti rašytojo kapo ir muziejaus kiemelio erdvę. Neliko nuskriausti ir sportininkai, turėję progą išmėginti jėgas krepšinio turnyre „Vincuko ąžuolas“.

Spalio 19-oji – svarbiausių renginių diena. Šių metų minėjimo tema „Krėvė ir politika: gyvenimo miglose” skilo į dvi dalis. Pirmoje, kuriai vadovavo lietuvių kalbos mokytoja Renata Varanavičienė, virė Simajudo turgus, kur už specialiai tokiai progai sukurtus pinigėlius – krėviukus, buvo galima įsigyti ir gardumynų, ir skanumynų, ir puokščių,ir sendaikčių, ir pačių vaikų padarytų rankdarbių. Tuo pat metu vyko ir tiesioginė improvizuota TV laida „Dainavos šalies valdovo rinkimai“, kuriai dirigavo antrokė gimnazistė Jolita Šmitaitė. Buvo siūloma rinktis iš trijų kandidatų – Skirgailos iš to paties pavadinimo tragedijos (IIIg kl. Matas Pauliukas), Zubrio sūnaus iš „Milžinkapio“ (Ig kl. Žygimantas Minelga) ir azerų tautos atstovo Arkazario iš parabolės „Indas, kuriame karalius laiko geriausią savo vyną“ (IIg kl. Ovidijus Čaplikas). Vyko šauni rinkiminė kampanija, kurios metu būsimi rinkėjai (5 – 8 kl. mokiniai ir visi mokytojai bei svečiai) galėjo išklausyti ir kandidatų kalbų, ir pamatyti filmus apie juos, išgirsti, ką mano oponentai, objektyvūs politologai, ką byloja metraščiuose aprašytos kandidatus supančios asmenybės. Pagaliau buvo galima įsiklausyti ir į griežtą etikos komisijos žodį, kur I – III g klasių atstovai – etikos sargai – skaitė rimtus pranešimus „Ar valdžia ir moralė suderinami dalykai?“ Šioje įnirtingoje ir atkaklioje, bet korektiškoje kovoje rinkėjų valia laimėjo jaunasis Zubrys. Beje, kaip ir priklauso, TV laidoje po kiekvieno rinkiminės kampanijos etapo buvo reklama – 5 – 8 klasių mokiniai, visą mėnesį gilinęsi į „Šiaudinės pastogės“ veikėjų gyvenimus, turėjo pristatyti savo bendruomenės krivulę bei parodyti folklorinį numerėlį.

Tuo tarpu rudeniškais lapais jaukiai išpuoštoje sporto salėje vyko kita iškilminga ceremonija – abiturientai krikštijo mažiausiuosius pirmokėlius – krėviukais. Po krikštynų pastarieji keliavo į Subartonis, o gimnazistai turėjo progą išgirsti intriguojančią ir paveikią svečio iš Vilniaus, Vinco Krėvės – Mickevičiaus memorialinio muziejaus – buto direktoriaus Vlado Turčinavičiaus paskaitą „Krėvė politikos liūne“.

Antroje renginio dalyje mūsų laukė itin rimtas improvizuotas spektaklis „Krėvė gyvenimo miglose“, kurį režisavo lietuvių kalbos mokytoja Rita Černiauskienė. Prieš mūsų akis prabėgo visas rašytojo gyvenimas – nuo vaikystės ligi pat mirties. Jo vingiais, žingsnelis po žingsnelio, mus vedė šauni improvizacijos būrelio trupė – vienuolika vaikinų ir keturios merginos iš vyresniųjų klasių. Scenoje pasirodę gimnazistai labai tiksliai ir sumaniai perteikdavo reikšmingesnius rašytojo biografijos epizodus, įkūnydami juose veikusius asmenis, tarsi dar kartą įrodydami, kad Merkinėje mokosi itin gabūs ir talentingi žmonės, kurie geba išlaikyti aukštą pasirodymo lygį iki paskutinės sekundės. Taip pat džiugino iš salės įsiterpiantys mokytojai Linas Nekrošius, Rasa Alekšiūnienė, reikalingu momentu tai perskaitantys rašytojo ar svarbaus autoriteto mintis, tai poetiniu žodžiu prikaustę klausytojo ausis prie painių Lietuvos istorijos vingių. Itin papuošė pradinukų ir „Kukumbalio“ vaikų dzūkiškos dainelės, rateliai, žaidimai, tarsi tatai jie iš paties profesoriaus Krėvės užrašytųjų močiučių būtų išmokę. Vien ko vertas mokytojų Kęstučio Breidoko ir Gintauto Rudzio duetas bei kiti muzikiniai intarpai, labai vykusiai papildę ir pabrėžę įvairias itin skaudžias rašytojo biografijos detales. Spalvingas ir sudėtingas tas rašytojo gyvenimas, pažymėtas nuolatiniais siekiais, maksimalistiniais užmojais, valdžios troškimu ir, žinoma, tautiškumo skatinimais, lietuvio mentaliteto kėlimu, jo dvasios puoselėjimu. Dar sudėtingesnis laikmetis užgriuvo V. Krėvės kartos žmones, o ir jo paties ši sunki išbandymų dalia neaplenkė: vienas kitą keičiantys karai, okupacijos, emigracija... Tatai sudėtinga ir vienu sakiniu niekaip nepavyktų nusakyti. Todėl tai, ką išvydome scenoje, – paliko gilų įspūdį ir leido dar kartą suvokti, koks gi didis žmogus gyveno ir kūrė Dainavos žemėje ir į kokias sudėtingas gyvenimo pinkles jis buvo patekęs.

Belieka padėkoti mūsų gimnazistams, auklėtojams, vadovams, mokytojams, gerbiamiems svečiams Vladui Turčinavičiui, aktoriui Tomui Vaisietai, prisidėjusiems prie šios šventės didybės. Džiaugiamės, kad drauge su mumis rašytojo jubiliejų šventė ir grupelė rajono lituanisčių, kurias draugėn subūrė Švietimo centro metodininkė Onutė Ivanauskienė. Smagu, kad mūsų gimnaziją aplankė ir rašytojo giminaitė iš Prienų Laimutė Raugevičienė. Esame dėkingi mūsų  mokytojoms R. Varanavičienei ir R. Černiauskienei, taip nuostabiai ir rimtai paruošusioms mums šį reginį.

Branginu tai, ką turime Merkinėje, o joje Krėvės pėdsakas itin ryškus.

Vytautas Černiauskas, 2012

Foto Broliai Černiauskai