kukumbalis@gmail.com

+370 614 38012

 Apie mus

 

 

 APIE MUS  

CD albumai:

 

Kukumbalis - Merkinės jaunimo etnokultūros klubas - jaunimo, gyvenančio, besimokančio, dirbančio Merkinėje arba gyvenančio Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, savanoriškas susivienijimas, sudarytas siekiant giliau pažinti Dzūkijos etninę kultūrą. 

 

 

Klubo vadovai Rita ir Vytautas Černiauskai

 

Pradėję savo veiklą 2000 metais surengėme koncertus ne tik Merkinėje, bet ir Romoje, Punske, Vilniuje, Kaune, Rietave, Doviluose, Druskininkuose, Alytuje, Radviliškyje, Lazdijuose, Kapčiamiestyje, Varėnoje ir kituose Lietuvos miesteliuose. Rengiame kasmetines kalendorines šventes - Advento vakarones, Kūčių stalo repeticiją, Užgavėnes, Rasas ir kt. V. Krėvės 120 metų jubiliejaus proga pastatėme etnokultūrinį spektaklį „Perkūnas, Vaiva ir Straublys", Gilšė". Išleidome dvi kompaktines plokšteles: 2002 m. „Merkinės dainos ir šokiai“ ir 2006 metais „An marelių kraštelio”, Dainuoja Kukumbalis (2011 m.). Taip pat dalyvaujame bardų veikloje.

 

 O jei linksmiau pasiknaisiotume „Kukumbalio” prasmės labirintuose, tai aptiktumėme štai ką:

 

„Kukumbalis” - tai klubas, kurio nariai iki kaulų smegenų įklimpę Merkinės kalnuoto miško aukštapelkėje, Dzūkijos nacionalinio parko mokslininkų vadinamoje savotišku gamtos stebuklu (visai netoli, tik žemesniame lygyje, teka Merkys). Kai kurie jaunuoliai savo noru įklimpę, o kiti suviliojo tos aukštapelkės demoniškumas, mat, pasak šio vardo aiškintojų, Kukumbalis - „kukų bala”, kurioje gyvena kukai ir velniai. Senieji merkiniškiai tos vietos net privengia - esą ten vaidenasi, gyvena visokie velniai, kurių nepriima tyras Merkio vanduo, galbūt ten slapstosi ir kokios miško dvasios, kaukai, kurie į namus galybes turtus neša. Matyt, „kiba” tikrai kukumbališkius „kaukai apsėdę”, nes kartą pats kaukas, kukas ar kukūmas, sužavėtas jaunimo dainų ir šokių, pagal visas mandagumo taisykles pro kaminą į jaukią kamaraitę įvirtęs, kur jaunimėlis gieda, linksminasi, neiškentęs ir padovanojęs savo namų vardą tam pačiam jaunimėliui ir pažiro jaunos sielos, kurios panūdo savo gyvenimą praturtinti ir vieną kitą tūkstantį sielų džiaugsmu bei meile uždegti.

 

...Ir traukia nuo to laiko pelkės kaukai, kukūmai, kukai nekaltas sielas, raistan traukia džiugenų akimirkomis kiekvieną, kuriam nebaisus šventas „Kukumbalio” užkeikimas.
Ir atsigeria sielos tyro Merkio vandenėlio ir, užmiršusios žemiškus rūpesčius, pasineria į stebuklingą dainų ir pasakų, žaidimų, šokių protėvių pasaulį.

 

Saugokitės, „Kukumbalio“ kerams neatsispirti!

 

 

 

 

 

 

Kontaktai:

Vilniaus g. 3

Merkinė, Varėnos r.

kukumbalis@gmail.com

© Merkinės jaunimo etnokultūros klubas Kukumbalis, 2008-2020

© Vytautas Černiauskas, 2008-2020