kukumbalis@gmail.com

+370 614 38012

Dainuoja Kukumbalis 

 

 

 Kompaktinė plokštelė „Dainuoja Kukmbalis“ (2011)  

CD albumai:

 

„Dainuoja Kukumbalis”

 1. Čiulba ulba sakalas

 2. Tėveli mano

 3. An marelių kraštelio

 4. Dar neišaušo giedri dzienełė

 5. Čiū čia liū liūliaukū

 6. Oi an cilto

 7. Augau aš pas motułį

 8. Mylu mylu mylu

 9. Vaikščiojo povelis

 10. Karvełėli ulbuonėli

 11. Łėk gervela

 12. Joja joja dziedukas

 13. Žvenk, žirgele

 14. Saldzios uogełės an vyšnių

 15. Kėku kėku kėku

 16. Pucinėli raudonasai

 17. Subatėłės vakarėlį

 18. Dunda barška skrynełė

 19. Elčik pelčik pomaguli

 20. Vai kur tu buvai

 21. Subatos rytelį

 22. Skrido uodas į girią

 23. Busil busil gagaga

 24. Siuntė ponas ožkų

 25. Ar jojai an baltos kumełės?

 26. Joja joja ponas

 27. Jok jok jok

 28. Verda kisielių

 29. Turėj bobukė baltų oželį

 30. Miau, aš pas tavi atėjau

Tai trečioji jau dešimtmetį gyvuojančio Merkinės jaunimo etnokultūros klubo „Kukumbalis” plokštelė, išleista kaip 2011 m. vykdyto klubo projekto „Jaunimas kaimui”, įgyvendinto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“, galutinis rezultatas. Šis projektas, kaip ir daugelis kitų klubo vykdytų projektų, telkia Merkinės bendruomenės jaunimą, kaip kaimo plėtros dalyvį, atverdamas jam naujas galimybes praturtinti savo laisvalaikį, didindamas žmoniškąjį orumą ir savivertės pojūtį, stiprindamas bendruomeniškumą, leisdamas pajusti senosios kaimo tradicijos svarbą ir gyvybingumą jauno žmogaus gyvenime.

Per dešimt metų „Kukumbalis“ išleido ne vieną dzūkišką Merkinės krašto dainą pamilusį jauną žmogų. Pastaruoju metu klubo pagrindą sudaro kelios Merkinėje gyvenančios šeimos, jau tradicija tapo lankyti broliams ir seserims. Todėl į šį leidinį sugulė jaunimo pamėgtos Merkinės krašto dainos, viena kita daina žinoma visoje Lietuvoje, lopšinė, vaikų žaidinimai, vaikiškos dainelės, pasierzinimai, pajuokavimai – visa tai, kuo gyvena ir kas augina, brandina mažus ir didelius kukumbaliukus. Vienas iš klubo savitų bruožų šalia autentiškų dzūkiškų dainų atliekamos ir gitarinės aranžuotės, kas suteikia senosioms dainoms naują kvėpavimą. 

Kompaktinės plokštelės „Dainuoja Kukumbalis” repertuaras

 1. Čiulba ulba sakalas (vestuvinė), Masališkių k.; solo

 2. Tėveli mano (vestuvinė), Mardasavo k.; duetas; aranžuota

 3. An marelių kraštelio (skalbimo), Mardasavo k.; ansamblis

 4. Dar neišaušo giedri dzienełė (šienapjūtės), Masališkių k.; vaikinų grupė

 5. Čiū čia liū liūliaukū (lopšinė); Merkinė; solo

 6. Oi an cilto (jaunimo-meilės), Subartonių k.; ansamblis; aranžuota

 7. Augau aš pas motułį (šeimos), Panaros k.; merginų grupė

 8. Mylu mylu mylu (mylavimas), Merkinė; solo

 9. Vaikščiojo povelis (kalėdų-advento), Masališkių k.; duetas; aranžuota

 10. Karvełėli ulbuonėli (grikių rovimo), Nedzingės k.;  ansamblis

 11. Łėk gervela (gamtos);  ansamblis; aranžuota

 12. Joja joja dziedukas (kykojimas), Merkinė; solo

 13. Žvenk, žirgele (vestuvinė), Mardasavo k.; ansamblis

 14. Saldzios uogełės an vyšnių (vestuvinė), Merkinė; duetas; aranžuota

 15. Kėku kėku kėku (kykojimas), Merkinė; solo

 16. Pucinėli raudonasai (šeimos), Mardasavo k; solo

 17. Subatėłės vakarėlį (jaunimo-meilės), Merkinė; ansamblis

 18. Dunda barška skrynełė (vestuvinė),  Merkinė; ansamblis; aranžuota

 19. Elčik pelčik pomaguli (juokavimas), Merkinė; du berniukai

 20. Vai kur tu buvai (humoristinė), Burokaraisčio k.; merginų ir vaikinų grupės

 21. Subatos rytelį (jaunimo-meilės), Mardasavo k.; ansamblis; aranžuota

 22. Skrido uodas į girią (vaikų), Merkinė; vaikų grupė

 23. Busil busil gagaga (gamtos erzinimas), Merkinė; mergaičių grupė

 24. Siuntė ponas ožkų (formulinė apie gamtą), Merkinė; ansamblis; aranžuota

 25. Ar jojai an baltos kumełės? (dialogas), Merkinė; trys berniukai

 26. Joja joja ponas (kykojimas), Merkinė; solo

 27. Jok jok jok (naktigonės šaukiniai), Gervėčiai, Astravo sr.; duetas; aranžuota

 28. Verda kisielių (garsų pamėgdžiojimas), Netiesų k.; ansamblis

 29. Turėj bobukė baltų oželį (vaikų), Mardasavo k.; ansamblis; aranžuota

 30. Miau, aš pas tavi atėjau (pajuokavimas), Merkinė; trys mergaitės

Įrašo dalyviai, dainų vedėjai, solistai ir tekstų sakytojai:

Gediminas Čaplikas (sako 25), Kotryna Černiauskaitė (veda 23, dainuoja 22, sako 30), Kristupas Černiauskas (veda 22, sako 19, 25),  Vytautas Černiauskas (veda 4, 6, 10, 11, 14, 27, pritaria 2, 9), Rita Černiauskienė (veda 2, 9, 24, 29, pritaria 6, 11, 14, 27), Justina Ivanauskaitė (veda 17), Miglė Kalvinskaitė (solo 8), Matas Kalvinskas (dainuoja 22), Justas Pačkauskas (solo 26), Rokas Pačkauskas (veda 24, 28, 29), Sigitas Pačkauskas (sako 19, 25), Kamilė Pakalaitė (dainuoja 22, 23, sako 30), Vaida Pakalienė (solo 12, sušunka 28), Vilma Petrulevičienė (solo 5), Gustė Petrulevičiūtė (dainuoja 22, 23, sako 30), Austėja Stravinskaitė (veda 3, 7, 13, 20, 29, solo 16), Skirmantas Stravinskas (veda 29), Kamilė Šidlauskaitė (solo 15), Asta Tamulevičiūtė (solo 1), Aistis Jurkonis, Lukas Pačkauskas, Gabrielė Leskauskaitė, Žydrūnė Lukoševičiūtė, Dovilė Stanulytė. 

Akustine gitara skambina 

Vytautas Černiauskas, Algimantas Černiauskas, Skirmantas Stravinskas (21)  

Perkusijos  

Kęstutis Černiauskas

Dambrelis

Aistis Jurkonis (21)

Barškutis

Vytautas Černiauskas (21)

Gitarinės aranžuotės 

Vytauto Černiausko, Algimanto Černiausko, Skirmanto Stravinsko (21)  

Sudarė ir parengė

Rita ir Vytautas Černiauskai

Garso režisierius

Donatas Bielkauskas

Dizainas

Vytautas Černiauskas ir Algimantas Černiauskas

CD įrašytas Donato Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje
Merkinės kultūros namų patalpose, 2011 metais

 

 

 

 

Kontaktai:

Vilniaus g. 3

Merkinė, Varėnos r.

kukumbalis@gmail.com

© Merkinės jaunimo etnokultūros klubas Kukumbalis, 2008-2020

© Vytautas Černiauskas, 2008-2020