Dainuoja Kukumbalis 

 

 

 Kompaktinė plokštelė „Dainuoja Kukmbalis“ (2011)  

 

„Dainuoja Kukumbalis”

  1. Čiulba ulba sakalas

  2. Tėveli mano

  3. An marelių kraštelio

  4. Dar neišaušo giedri dzienełė

  5. Čiū čia liū liūliaukū

  6. Oi an cilto

  7. Augau aš pas motułį

  8. Mylu mylu mylu

  9. Vaikščiojo povelis

  10. Karvełėli ulbuonėli

  11. Łėk gervela

  12. Joja joja dziedukas

  13. Žvenk, žirgele

  14. Saldzios uogełės an vyšnių

  15. Kėku kėku kėku

  16. Pucinėli raudonasai

  17. Subatėłės vakarėlį

  18. Dunda barška skrynełė

  19. Elčik pelčik pomaguli

  20. Vai kur tu buvai

  21. Subatos rytelį

  22. Skrido uodas į girią

  23. Busil busil gagaga

  24. Siuntė ponas ožkų

  25. Ar jojai an baltos kumełės?

  26. Joja joja ponas

  27. Jok jok jok

  28. Verda kisielių

  29. Turėj bobukė baltų oželį

  30. Miau, aš pas tavi atėjau

Tai trečioji jau dešimtmetį gyvuojančio Merkinės jaunimo etnokultūros klubo „Kukumbalis” plokštelė, išleista kaip 2011 m. vykdyto klubo projekto „Jaunimas kaimui”, įgyvendinto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“, galutinis rezultatas. Šis projektas, kaip ir daugelis kitų klubo vykdytų projektų, telkia Merkinės bendruomenės jaunimą, kaip kaimo plėtros dalyvį, atverdamas jam naujas galimybes praturtinti savo laisvalaikį, didindamas žmoniškąjį orumą ir savivertės pojūtį, stiprindamas bendruomeniškumą, leisdamas pajusti senosios kaimo tradicijos svarbą ir gyvybingumą jauno žmogaus gyvenime.

Per dešimt metų „Kukumbalis“ išleido ne vieną dzūkišką Merkinės krašto dainą pamilusį jauną žmogų. Pastaruoju metu klubo pagrindą sudaro kelios Merkinėje gyvenančios šeimos, jau tradicija tapo lankyti broliams ir seserims. Todėl į šį leidinį sugulė jaunimo pamėgtos Merkinės krašto dainos, viena kita daina žinoma visoje Lietuvoje, lopšinė, vaikų žaidinimai, vaikiškos dainelės, pasierzinimai, pajuokavimai – visa tai, kuo gyvena ir kas augina, brandina mažus ir didelius kukumbaliukus. Vienas iš klubo savitų bruožų šalia autentiškų dzūkiškų dainų atliekamos ir gitarinės aranžuotės, kas suteikia senosioms dainoms naują kvėpavimą. 

Kompaktinės plokštelės „Dainuoja Kukumbalis” repertuaras

  1. Čiulba ulba sakalas (vestuvinė), Masališkių k.; solo

  2. Tėveli mano (vestuvinė), Mardasavo k.; duetas; aranžuota

  3. An marelių kraštelio (skalbimo), Mardasavo k.; ansamblis

  4. Dar neišaušo giedri dzienełė (šienapjūtės), Masališkių k.; vaikinų grupė

  5. Čiū čia liū liūliaukū (lopšinė); Merkinė; solo

  6. Oi an cilto (jaunimo-meilės), Subartonių k.; ansamblis; aranžuota

  7. Augau aš pas motułį (šeimos), Panaros k.; merginų grupė

  8. Mylu mylu mylu (mylavimas), Merkinė; solo

  9. Vaikščiojo povelis (kalėdų-advento), Masališkių k.; duetas; aranžuota

  10. Karvełėli ulbuonėli (grikių rovimo), Nedzingės k.;  ansamblis

  11. Łėk gervela (gamtos);  ansamblis; aranžuota

  12. Joja joja dziedukas (kykojimas), Merkinė; solo

  13. Žvenk, žirgele (vestuvinė), Mardasavo k.; ansamblis

  14. Saldzios uogełės an vyšnių (vestuvinė), Merkinė; duetas; aranžuota

  15. Kėku kėku kėku (kykojimas), Merkinė; solo

  16. Pucinėli raudonasai (šeimos), Mardasavo k; solo

  17. Subatėłės vakarėlį (jaunimo-meilės), Merkinė; ansamblis

  18. Dunda barška skrynełė (vestuvinė),  Merkinė; ansamblis; aranžuota

  19. Elčik pelčik pomaguli (juokavimas), Merkinė; du berniukai

  20. Vai kur tu buvai (humoristinė), Burokaraisčio k.; merginų ir vaikinų grupės

  21. Subatos rytelį (jaunimo-meilės), Mardasavo k.; ansamblis; aranžuota

  22. Skrido uodas į girią (vaikų), Merkinė; vaikų grupė

  23. Busil busil gagaga (gamtos erzinimas), Merkinė; mergaičių grupė

  24. Siuntė ponas ožkų (formulinė apie gamtą), Merkinė; ansamblis; aranžuota

  25. Ar jojai an baltos kumełės? (dialogas), Merkinė; trys berniukai

  26. Joja joja ponas (kykojimas), Merkinė; solo

  27. Jok jok jok (naktigonės šaukiniai), Gervėčiai, Astravo sr.; duetas; aranžuota

  28. Verda kisielių (garsų pamėgdžiojimas), Netiesų k.; ansamblis

  29. Turėj bobukė baltų oželį (vaikų), Mardasavo k.; ansamblis; aranžuota

  30. Miau, aš pas tavi atėjau (pajuokavimas), Merkinė; trys mergaitės

Įrašo dalyviai, dainų vedėjai, solistai ir tekstų sakytojai:

Gediminas Čaplikas (sako 25), Kotryna Černiauskaitė (veda 23, dainuoja 22, sako 30), Kristupas Černiauskas (veda 22, sako 19, 25),  Vytautas Černiauskas (veda 4, 6, 10, 11, 14, 27, pritaria 2, 9), Rita Černiauskienė (veda 2, 9, 24, 29, pritaria 6, 11, 14, 27), Justina Ivanauskaitė (veda 17), Miglė Kalvinskaitė (solo 8), Matas Kalvinskas (dainuoja 22), Justas Pačkauskas (solo 26), Rokas Pačkauskas (veda 24, 28, 29), Sigitas Pačkauskas (sako 19, 25), Kamilė Pakalaitė (dainuoja 22, 23, sako 30), Vaida Pakalienė (solo 12, sušunka 28), Vilma Petrulevičienė (solo 5), Gustė Petrulevičiūtė (dainuoja 22, 23, sako 30), Austėja Stravinskaitė (veda 3, 7, 13, 20, 29, solo 16), Skirmantas Stravinskas (veda 29), Kamilė Šidlauskaitė (solo 15), Asta Tamulevičiūtė (solo 1), Aistis Jurkonis, Lukas Pačkauskas, Gabrielė Leskauskaitė, Žydrūnė Lukoševičiūtė, Dovilė Stanulytė. 

Akustine gitara skambina 

Vytautas Černiauskas, Algimantas Černiauskas, Skirmantas Stravinskas (21)  

Perkusijos  

Kęstutis Černiauskas

Dambrelis

Aistis Jurkonis (21)

Barškutis

Vytautas Černiauskas (21)

Gitarinės aranžuotės 

Vytauto Černiausko, Algimanto Černiausko, Skirmanto Stravinsko (21)  

Sudarė ir parengė

Rita ir Vytautas Černiauskai

Garso režisierius

Donatas Bielkauskas

Dizainas

Vytautas Černiauskas ir Algimantas Černiauskas

CD įrašytas Donato Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje
Merkinės kultūros namų patalpose, 2011 metais

 

 

 

 

Kontaktai:

Vilniaus g. 3

Merkinė, Varėnos r.

kukumbalis@gmail.com

© Merkinės jaunimo etnokultūros klubas Kukumbalis, 2008

© Vytautas Černiauskas, 2008