kukumbalis@gmail.com

+370 614 38012

 Merkinės dainos ir šokiai

 

 

 Kompaktinė plokštelė „Merkinės dainos ir šokiai“ (2002)  

CD albumai:

 

1. Vaikščiojo povelis
2. Čiulba ulba sakalas
3. Kad aš turėtau
4. Šių tamsių naktełį
5. Oi, kur aš gėriau
6. Polkutė „Aš Marytė, o tu Mikas”
7. Šokis „Mudu du broliukai”
8. Vai smūtnas liūdnas
9. Per pucino šakelę
10. Dar neišaušo giedri dienełė
11. Valsas „Vai mergužėle”
12. Fokstrotas „Tu man patinki”
13. Ajo mergełė kelaliu
14. Vai linko linko
15. Saldzi gardzi arielkėłė
16. Arielkos gorcus
17. Gertau gertau
18. Padispanas
19. Fokstrotas „Obelys pabalę”
20. Valsas „Sugrįžki, jaunyste”
21. Vai kytra kytra
22. Noru šokt
23. Polkos suktinis
24. Maršas
25. Vieversėlis an dirvono
26. Tai genelio genumai
27. Aš apėjau duducį
28. Kailinių polka

 

Didžioji dalis dainų užrašytos 1967 m. kompleksinėje ekspedicijoje Merkinės apylinkėse. Jų pateikėja tyrinėtojų pelnytai vadinama Merkinės apylinkių dainų karaliene Ona Jauneikienė – Pašukonytė (1895 – 1982) iš Maseliškių kaimo. Tekstai ir melodijos imtos iš Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto archyvų D. Krištopaitės ir kt. tautosakos rinkinio LTR 3922.
21 ir 27 dainas pateikė merkiniškė Bronė Babavičienė – Kašėtaitė, g. 1931 m. Pilvingių km. Nedzingės par. Užrašė R. Černiauskienė 2000 m Merkinėje.

Muzikantai Zigmas Kindarys (lenkiška armonika) ir Algirdas Gaidukevičius (būgnas) – pusbroliai, abu gimę 1936 m. iš Subartonių km., Merkinės apyl. Groja nuo jaunystės 15 – 16 metų Pagrindiniai savo kaimo jaunimo šokių ir pasilinksminimų muzikantai, po 1960 m. grodavę tik vestuvėse. Atlieka Merkinės apylinkėse skambėjusių šokių muziką.

Merkinės jaunimo etnokultūros klubas „Kukumbalis”, entuziastų grupė, susibūrusi 2000 m. rudenį Merkinėje ir 2001 m. spalio 10 d. tapusi visuomenine organizacija, kaip jaunimo, gyvenančio, besimokančio, dirbančio Merkinėje arba gyvenančio Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, savanoriškas susivienijimas, sudarytas siekiant giliau pažinti Lietuvos etninę kultūrą, o ypač Dzūkijos etninio regiono specifiką. Klubas dalyvauja Merkinės ir Lietuvos kultūriniame bei visuomeniniame gyvenime, ieško sąsajų ir glaudaus bendradarbiavimo su kitomis panašaus pobūdžio organizacijomis, rengia etninę veiklą propaguojančius kultūrinius ir švietimo bei socialinius projektus (tradiciniai Advento vakarai Merkinės visuomenei, Užgavėnės, Joninės ir pan.). Organizuoja etnokultūrines ekspedicijas Merkinės apylinkėse, Dzūkijos nacionaliniame parke ir už jo ribų.
Klubo vadovė Rita Černiauskienė.

Įrašyta įrašų studijoje „Tamsta” 2001 m. gruodžio – 2002 m. sausio mėn.
 

 

Įrašo dalyviai: 

 1. Rita Černiauskienė (1, 2, 3, 9, 10, 13, 15, 26)
 2. Vytautas Černiauskas (5, 14, 21)
 3. Živilė Tamulevičiūtė (8, 25)
 4. Evelina Dzimanavičiūtė (17, 22)
 5. Gailė Janickaitė (4)
 6. Džiugas Petraitis (16)
 7. Žymantė Indrašiūtė (27)
 8. Gedilė Indrašiūtė
 9. Lina Pigagaitė
 10. Inga Jakštaitė
 11. Inga Jankevičiūtė
 12. Deividas Petrulevičius
 13. Linas Naravičius
 14. Giedrius Pleskevičius
 15. Zita Kulakauskienė
 16. Eglė Sakalauskaitė
 17. Laura Jakavonytė
 18. Žydrūnė Aleksiūnaitė
 19. Zigmas Kindarys (6, 7, 11, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 28)
 20. Algirdas Gaidukevičius (6, 7, 11, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 28)
 

Kontaktai:

Vilniaus g. 3

Merkinė, Varėnos r.

kukumbalis@gmail.com

© Merkinės jaunimo etnokultūros klubas Kukumbalis, 2008-2020

© Vytautas Černiauskas, 2008-2020