kukumbalis@gmail.com

+370 614 38012

Literatūrinė kompozicija 

 

 

„Ne suvisam išėjo, tik suvisam negrįžo“ 2011, vasaris

 

CD albumai:

 

MP3

Video

Filmas „Ne suvisam išėjo, tik suvisam negrįžo“ skirtas Lietuvos Laisvės kovų partizanų atminimui. Norėta juo atskleisti tragediją jauno žmogaus, Tėvynės laisvės idėjai paaukojusio brangiausią dalyką – savo gyvybę. Jame svarbu artimųjų – sesers  ir motinos – ryžtas palaidoti žuvusį brolį ir neišmatuojamas praradimo skausmas.

 Filmo pagrindas: Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos II – III gimnazijos klasių moksleivių literatūrinę kompoziciją „Ne suvisam išėjo, / tik suvisam negrįžo“ (A. Mackus), skirtą Lietuvos laisvės kovoms atminti.

 Kompozicijoje skamba šių autorių tekstai:

Kazio Bradūno

Antano Kalanavičiaus

Broniaus Krivicko

Algimanto Mackaus

Broniaus Mackevičiaus

Vytauto Mačernio

Marcelijaus Martinaičio

Birutės Pūkelevičiūtės

 

Skamba Dzūkijos partizanų dainos „Slėpkis slėpkis, brolužėli“ ir „Jei ne auksinės vasaros“.

Filmo dalyviai Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos moksleiviai:

Ramūnas Bakanauskas, IIIa g klasė

Eglė Jauneikaitė, IIIa g klasė

Miglė Kalvinskaitė, IIIa g klasė

Vita Pačkauskaitė, IIIb g klasė

Rokas Pačkauskas, II g klasė

Kamilė Šidlauskaitė, IIIb g klasė

 

Filme nufilmuoti Merkinės kryžių kalnelio vaizdai. Plačiau apie šį Kryžių kalnelį galima susirasti internetinėje prieigoje: http://www.muziejai.lt/varena/merkines_krastotyros.htm.

 Filme rodomos fotografijos ir dokumentinė medžiaga paimta iš knygos:

 Už laisvę ir tėvynę.[sudarytojai Dalia Kuodytė, Eugenijus Peikštenis, Dalius Žygelis]. Vilnius, LGGRTC, 2007

 

Filmo scenarijus – Aisčio Jurkonio, IIIa g klasė

Kompoziciją sudarė mokytoja Rita Černiauskienė

Darbo vadovas mokytojas Vytautas Černiauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktai:

Vilniaus g. 3

Merkinė, Varėnos r.

kukumbalis@gmail.com

© Merkinės jaunimo etnokultūros klubas Kukumbalis, 2008-2020

© Vytautas Černiauskas, 2008-2020